Niðerlendisc bīword

Fram Wikiquote
Jump to navigation Jump to search
  • Beter laat dan nooit.
    • Wordlicu wendung: "Bet læt þonne nā"
    • Mǣnung: Bet tō cumenne læt, þonne nā tō cumenne āninga